نوشته‌ها

مرگ شقایق

مناطق و ارتفاعات کرمان در جاده اسالم به خلخال ، لوراهونی و سوباتان در ارتفاعات شهر تالش از مناطق عمده ای هستند که اردیبهشت و خردادماه هر سال را با پوشش قرمزگون شقایق و دامنی گسترده از گلهای وحشی کوهستان سپری می کنند و طبیعی ترین، جذابترین و حیرت افزاترین ویژگی و زیبایی این منطقه را رقم میزنند.
ادامه مطلب …