نوشته‌ها

روستاهای مرکزی قشم برای کیسه های پلاستیکی

بارها به جزیره زیبای قشم سفر کرده بودمو همواره دیدن آنهمه زباله پلاستیکی و کیسه هایی که حتی یک بوته را تنها نگذاشته بودند، آزارم میداد.

جزیره ای که در سال ۸۵ به همت مهندس دره شوری به عنوان بزرگترین ژئو پارک خاورمیانه ثبت سازمان یونسکو شدو سال ۹۱ بدلیل حضور مسئولینی بی لیاقت و کج اندیش  از لیست و حمایت یونسکو خارج.

تصمیم گرفتم به روستاهای مرکزی جزیره قشم که کمتر مورد توجه هستند سری بزنمو به هرآنکه میبینم آموزشی دهم.

ادامه مطلب …