نوشته‌ها

برای مالکان زمین

مسیر طی شده: از قشم تا جنوب جزیره هنگام و مسیر برگشت

طول مسیر: ۱۶۶ کیلومتر

زمان : از تاریخ ۱۱لغایت ۱۲ فروردین ۹۳

هدف: معرفی و احیاء گونه به شدت رو به انقراض لاکپشت پوزه عقابی

ادامه مطلب …