نوشته‌ها

گزارش سفر ۱۰۰۰ کیلومتر برای طبیعت- بخش پنجم؛آخر

بخش چهارم

روز چهاردهم:

ساعت شروع: ۸:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

مدت زمان رکاب زدن: ۶:۰۰

متوسط سرعت: ۱۸٫۵ کیلومتر در ساعت

مسافت طی شده: ۱۱۰٫۵ کیلومتر (ساری-نکا-نوشهر-امیرآباد-تالاب میانکاله)
ادامه مطلب …