نوشته‌ها

روستاهای مرکزی قشم برای کیسه های پلاستیکی

بارها به جزیره زیبای قشم سفر کرده بودمو همواره دیدن آنهمه زباله پلاستیکی و کیسه هایی که حتی یک بوته را تنها نگذاشته بودند، آزارم میداد.

جزیره ای که در سال ۸۵ به همت مهندس دره شوری به عنوان بزرگترین ژئو پارک خاورمیانه ثبت سازمان یونسکو شدو سال ۹۱ بدلیل حضور مسئولینی بی لیاقت و کج اندیش  از لیست و حمایت یونسکو خارج.

تصمیم گرفتم به روستاهای مرکزی جزیره قشم که کمتر مورد توجه هستند سری بزنمو به هرآنکه میبینم آموزشی دهم.

ادامه مطلب …

برای مالکان زمین

مسیر طی شده: از قشم تا جنوب جزیره هنگام و مسیر برگشت

طول مسیر: ۱۶۶ کیلومتر

زمان : از تاریخ ۱۱لغایت ۱۲ فروردین ۹۳

هدف: معرفی و احیاء گونه به شدت رو به انقراض لاکپشت پوزه عقابی

ادامه مطلب …