نوشته‌ها

ذخیره گاه زیست کره ارژن – پریشان

این منطقه در سال ۱۳۵۱ با وسعت ۱۹۱ هزار هکتار بدلیل تنوع پرندگان و زیبایی چشم انداز به عنوان پارک بین المللی انتخاب گردید و  درسال  ۱۳۵۳ به علت یکسری مشکلات اجرایی یکباره سطح منطقه مورد نظر به  ۶۵ هزار هکتار کاهش داده شد و عنوان آن به پارک ملی ( National Park  )  تنزل یافت ولی خوشبختانه در همان سال ۱۹۷۴ پارک ملی ارژن و پریشان  از طرف یونسکو  به عنوان ذخیره گاه زیستکره  (Biosphere Reserve   ) برگزیده شد و به دنبال آن در  ۱۳۵۴ (۱۹۷۵)  از این ذخیره گاه زیستکره دو تالاب ارژن و پریشان در  فهرست رامسر یا تالاب های بین المللی قرار گرفتند.

ادامه مطلب …