گزارش سفر ۱۰۰۰ کیلومتر برای طبیعت- بخش پنجم؛آخر

بخش چهارم

روز چهاردهم:

ساعت شروع: ۸:۰۰

ساعت پایان: ۱۸:۰۰

مدت زمان رکاب زدن: ۶:۰۰

متوسط سرعت: ۱۸٫۵ کیلومتر در ساعت

مسافت طی شده: ۱۱۰٫۵ کیلومتر (ساری-نکا-نوشهر-امیرآباد-تالاب میانکاله)
ادامه مطلب …

گزارش سفر ۱۰۰۰ کیلومتر برای طبیعت- بخش چهارم

بخش سوم  

روز دهم:

ساعت شروع: ۹:۰۰

ساعت پایان: ۱۷:۰۰

مدت زمان رکاب زدن: ۶:۳۰

متوسط سرعت: ۲۲٫۴کیلومتر در ساعت

مسافت طی شده: ۱۴۶ کیلومتر (عباس آباد- فریدونکنار)

ادامه مطلب …

گزارش سفر ۱۰۰۰ کیلومتر برای طبیعت- بخش سوم

بخش دوم

روز چهارم:

ساعت شروع: ۸:۳۰

ساعت پایان: ۱۷:۰۰

مدت زمان رکاب زدن: ۴:۲۰

متوسط سرعت: ۲۲٫۳  کیلومتر در ساعت

مسافت طی شده: ۹۷ کیلومتر (روستای سیبله- رشت)
ادامه مطلب …

گزارش سفر ۱۰۰۰ کیلومتر برای طبیعت- بخش دوم

بخش اول

روز دوم:

ساعت شروع: ۷:۱۵

ساعت پایان: ۱۹:۴۰

مدت زمان رکاب زدن: ۷:۱۱

متوسط سرعت: ۱۳٫۲کیلومتر در ساعت

مسافت طی شده: ۹۵٫۲ کیلومتر (چوبر- ییلاق دره دشت)

ادامه مطلب …

گزارش سفر ۱۰۰۰ کیلومتر برای طبیعت- بخش اول

مقدمه

نفرات شرکت کننده: عبدالرضا کوهپایه– مهدی معماری

مدت اجرای برنامه: ۱۶ روز

شروع: ۱۶ خرداد ماه ۹۲ خورشیدی

پایان:۳۱ خردادماه ۹۲ خورشیدی

مسافت پیموده شده : ۱۰۶۹ کیلومتر

دوچرخه ها: مریدا TFS 500 و TFS 1000

دوربین: Canon G12  تعمیری!
ادامه مطلب …