نوشته شده توسط نفس عمیق

سلامت مغز انسان وابسته به حضور در آرامش مناطق روستایی است

مقاله زیر بخشی از تحقیقات دانشگاه اکستر در خصوص رابطه سلامت مغز با مناظر بصری اطرافش می باشد. این مقاله رو به توصیه دکتر عبدالحسن وهاب زاده ترجمه و خواندنش را به شما توصیه میکنم. سلامت مغز انسان وابسته به حضور در آرامش مناطق روستایی است

روز ملی هوای پاک

مرتبا خبر تعطیلی مدارس و ادارات در تهران، اصفهان و چندین شهر بزرگ کشور به گوش می رسد، شهرهایی که روزگاری نه چندان دور بخاطر آب و هوای خوب و خوششان تبدیل به پایتخت صفویان و قاجاریان در آمده بودند و امروز به مراکز آلودگی و سرطان! جلگه سر سبز خوزستان، زیستگاه گوزن زرد و […]

اصول طبیعت گردی پاک

سالها حضور در مناطق طبیعی کشور و دیدن رفتارهای نامناسب مردم در طبیعت، مرا به فکر تهیه و گرد آوری مطالبی در خصوص اصول طبیعت گردی و کوهنوردی پاک و برگزاری دوره ای آموزشی انداخته بود. اما هیچگاه این مجال دست نداد تا اینکه  بالاخره اواخر تیرماه مچ پایم در منطقه زاگرس مرکزی- قالی کوه، […]