نوشته شده توسط نفس عمیق

نگاهی به مدیریت حیات وحش در کنیا

در شهریور ماه ۱۳۹۵، بعنوان راهنما سفری آموزشی و تفریحی به کشور کنیا برنامه ریزی کردم تا برای دومین مرتبه و البته همراهی ۱۳ نفر از دوستانم از نزدیک شاهد حیات‌وحش کم‌نظیر این کشور و همچنین مهاجرت بزرگ سم‌داران (پر جمعیت ترین مهاجرت پستانداران بر روی زمین) در این فصل باشیم. این سفر از تاریخ […]

کتاب اصول طبیعت گردی پاک

همانگونه که می دانید تخریب طبیعت و تنگ تر شدن عرصه زندگی بر جانداران زمین عوامل گوناگونی دارد و بسته به اقلیم و نوع رفتار دولتها متفاوت است، از سد سازی و شهرسازی گرفته تا معدن کاوی و احداث جاده و نیروگاههای آلوده کننده با انواع سوخت فسیلی. اما در این میان از رفتار و […]